end video

Този урок е достъпен само в платената версия на курса.

Вземи достъп до всички уроци 💫 цена: 99лв.

Ако вече имаш регистриран профил натисни тук.

§ Събития, fetch и localStorage

Съвремените browser-и предлагат голям брой стандартизирани инструменти. В този урок ще разгледаме fetch, event handling и localStorage.

 • Прихващането на събития в JavaScript означава дефинирането на код, който ще се изпълни, когато се случи определено събитие. Събитията в JavaScript могат да бъдат външни, като например кликването на бутон, или вътрешни, като например зареждането на страницата или промяната на стойността на поле за въвеждане. За да се дефинира код, който ще се изпълни при събитие, се използва методът addEventListener(). Той се извиква върху DOM елемент, като се подава като аргументи името на събитието и функцията, която ще се изпълни. Например:
const button = document.getElementById('myButton');
button.addEventListener('click', () => {
 // Код, който ще се изпълни, когато бутонът бъде кликнат
});
 • fetch() е функция в JavaScript, която се използва за зареждане на данни. Тя позволява програмистите да изпращат HTTP заявки към сървъри и да получават отговори, които могат да се обработват и използват в приложението. fetch() е асинхронна функция и връща Promise
fetch('https://my-api.com/users')
 .then(response => response.json())
 .then(users => {
  // Код, който ще се изпълни, когато отговорът от сървъра бъде получен
  // Тук можем да използваме данните на получения списък с потребители.
 });
 • localStorage е API в JavaScript, което предоставя механизъм за съхранение на данни в браузъра на клиента. Имаме два основни метода: setItem() и getItem(), с които можем да съхраняваме и извличаме данни. Тези методи приемат като аргументи ключ и стойност, съответно. Стойностите могат да бъдат от всякакъв тип.
// Съхраняване на данни
localStorage.setItem('username', 'johnsmith');
localStorage.setItem('userAge', 35);

// Извличане на данни
const username = localStorage.getItem('username');
const userAge = localStorage.getItem('userAge');

// Използване на данните
console.log(`Username: ${username}`);
console.log(`User age: ${userAge}`);
questionnaire

Практика

Практиката е най-бързия начин да усвоиш знания трайно. Подготвил съм ти малка задача свързана с урока.

Практика
discussion

Материали

Материали свързани с урока:
Файлове към урока
Using the Fetch API
Events (MDN)
Window.localStorage (MDN)

Материали

Следва: Терминал(03:08)

Към урока →