Клиент и сървър

Продължителност: 01:17

В този първи урок ще разберем какво е клиент и какво е сървър. Ще разгледаме няколко практически примера за комуникация между тях.

въпросник
дискусии

Следва: Request/response(04:16)

Към урока →