Какво означават термините front-end и back-end

Продължителност: 01:55

Много често разработката на уеб приложения е разделена на front-end и back-end. В този урок ще уточним какво точно влиза във всяка една от тези категории.

въпросник
дискусии

Следва: Browser-a като инструмент за уеб разработка(02:37)

Към урока →