§ Какво представляват request и response в контекста на уеб програмирането

Основния начин на комуникация между клиент и сървър е чрез заявка (request) и отговор (response). В този урок ще ги разгледаме по-подробно.

Request и response са две основни концепции в уеб програмирането, които се използват за обмен на информация между клиент и сървър. Request е заявка, която клиентът изпраща към сървъра, като например заявка за дадена уеб страница. Сървърът приема заявката и отговаря с response, което е отговора на клиента относно неговата заявка. Обикновено response се състои от данни, които сървърът изпраща към клиента, като например уеб страницата, която е била заявена от клиента. Така се формира цикъл от request и response, който позволява на клиента да изпраща заявки и да получава отговори от сървъра.

Хедърът е част от request и response, която съдържа метаинформация за заявката или отговора. Хедърът се използва за предаване на допълнителна информация, която може да бъде използвана от клиента или сървъра по време на обработката на заявката или отговора. Например, хедърът може да съдържа информация за типа на съдържанието в заявката или отговора, датата и времето на изпращане, името на потребителя и друга информация. Хедърът се използва от клиента и сървъра за да се обменят допълнителна информация, която може да помогне при обработката на request и response.

Статус кодът се използва за да се покаже дали заявката е изпълнена успешно или дали има някаква грешка. Например, статус код 200 означава, че заявката е изпълнена успешно, статус код 404 означава, че заявената за уеб страницата (за пример) не е намерена, а статус код 500 означава, че има грешка при изпълнението на заявката от страна на сървъра. Статус кодът се използва за да се покаже резултата от изпълнението на заявката и може да бъде използван от клиента за да реагира правилно.

questionnaire
discussion

Следва: Front-end и back-end(02:03)

Към урока →