§ Какво точно е текстов редактор и защо той е толкова важен за всеки програмист

Текстовия редактор е програмата, с която ще пишем код. В този урок ще се запознаем с основните елементи на един такъв редактор.

Текстовият редактор е програма, която позволява на програмистите да редактират, създават и изтриват текстови файлове, които съдържат код написан на различни програмни езици. Текстовият редактор често предоставя различни функции, като автоматично довършване на кода, синтактично оцветяване и подсказки. Това помага на програмистите да работят по-ефективно и да избегнат грешки.

questionnaire
discussion

Следва: Какво е HTML и как да работим с него?(05:51)

Към урока →