Какво точно е текстов редактор и защо той е толкова важен за всеки програмист

Продължителност: 03:26

Текстовия редактор е програмата, с която ще пишем код. В този урок ще се запознаем с основните елементи на един такъв редактор.

въпросник
дискусии

Следва: Какво е HTML и как да работим с него?(05:20)

Към урока →