§ Какво представляват CSS селекторите. Синтаксис и приложение.

CSS селекторите са една от основите при писането на стилове. Тук ще наблегнем на синтаксис, ще разгледаме различни по сложност селектори.

CSS selector е синтактично правило, което определя какъв елемент или група от елементи ще бъдат стилизиран с помощта на CSS. Например, селекторът p определя всички елементи с таг <p>, а #my-id определя елемента с атрибут id със стойност my-id.

Примери за различни по сложост селектори:

  • .my-class – определя всички елементи с атрибут class със стойност my-class.
  • p.my-class – определя всички елементи с таг <p> и атрибут class със стойност my-class.
  • p > a – определя всички елементи с таг <a>, които са непосредственни наследници на елементи с таг <p>.
  • p + a – определя всички елементи с таг <a>, които се намират непосредствено след елементи с таг <p>.
  • p[class] – определя всички елементи с таг <p> и атрибут class.
  • p[class="my-class"] – определя всички елементи с таг <p>, атрибут class, който има стойност "my-class".
questionnaire

Практика

Практиката е най-бързия начин да усвоиш знания трайно. Подготвил съм ти малка задача свързана с урока.

Практика
discussion

Материали

Материали свързани с урока:
https://github.com/kra ... samples/css-selectors

Материали

Следва: Стойности и основни мерни единици(09:03)

Към урока →