Какво представляват CSS селекторите. Синтаксис и приложение.

Продължителност: 10:53

CSS селекторите са една от основите при писането на стилове. Тук ще наблегнем на синтаксис, ще разгледаме различни по сложност селектори.

въпросник

Практика

Практиката е най-бързия начин да усвои знания трайно. Подготвили сме ви малка задача свързана с урока.

практика
дискусии

Материали

Материали свързани с урока:
https://github.com/kra ... samples/css-selectors

файлове

Следва: Стойности и основни мерни единици(07:32)

Към урока →