end video

Този урок е достъпен само в платената версия на курса.

Вземи достъп до всички уроци 💫 цена: 99лв.

Ако вече имаш регистриран профил натисни тук.

§ Какво e mасив в JavaScript

Масивите са една от основните структури в JavaScript. В този урок ще разберем как да ги дефинираме и как да работим с тях.

В JavaScript масив е специална структура от данни, която позволява съхранение и управление на поредица от стойности. Масивите се състоят от елементи, които се индексират от 0 до броя на елементите в масива. Масивите могат да се използват за съхранение и управление на голям брой стойности от като например числа, думи, дати, обекти, други масиви и т.н.

Синтаксис:

let numbers = [10, 20, 30];
let colors = ['red', 'green', 'blue'];

console.log(colors[0]); // Извежда red
console.log(numbers[2]); // Извежда 3
questionnaire

Практика

Практиката е най-бързия начин да усвоиш знания трайно. Подготвил съм ти малка задача свързана с урока.

Практика
discussion

Материали

Материали свързани с урока:
Файлове към урока
Array (MDN)

Материали

Следва: Основни изрази(17:52)

Към урока →