end video

Този урок е достъпен само в платената версия на курса.

Вземи достъп до всички уроци 💫 цена: 99лв.

Ако вече имаш регистриран профил натисни тук.

§ Какво е обект в JavaScript

Вече се запознахме с основните примитивни типове данни. В този урок ще надградим това ни знание с променливи, които имат за стойност обекти.

В JavaScript обект е специална колекция от данни, която се използва за съхранение и управление на стойности. Обектите се състоят от свойства, които са имена и съответните им стойности, и методи, които са функции изпълняващи определени действия. Обектите се използват за представяне на различни реални или виртуални концепции, като например потребители, продукти, и т.н. Обектът е една от най-важните функционалности в JavaScript.

Синтаксис:

let user = {
  name: "Krasimir",
  job: "developer",
  sleep: function() {
    // ...
  }
};
questionnaire

Практика

Практиката е най-бързия начин да усвоиш знания трайно. Подготвил съм ти малка задача свързана с урока.

Практика
discussion

Материали

Материали свързани с урока:
Файлове към урока
Обекти в MDN

Материали

Следва: Масиви(07:05)

Към урока →