end

Следващ урок: Променливи, типове данни (примитиви) Към следващия урок →

Урок: JavaScript в browser Повторение

§ JavaScript в browser или как да добавим работещ код на нашите страници

Преди да навлезем в спецификите на езика ще разберем как може да добавим JavaScript код на нашата страница.

Има няколко начина по които може да добавим JavaScript към една уеб страница:

 • Добавяне на <script> таг в HTML документа и писане на JavaScript кода вътре в него.
<script>
 // JavaScript код оттук
</script>
 • Добавяне на външен JavaScript файл чрез тага <script> с атрибут src:
<script src="script.js"></script>
 • Добавяне на inline скрипт чрез атрибута onclick или друг атрибут на HTML елемент:
<button onclick="alert('Hello World!')">Натисни ме!</button>
 • Използване на JavaScript библиотеки и фреймуъркове, като React или Vue.js, които предоставят механизми за добавяне на JavaScript код. Например:
<div id="app">
 {{ message }}
</div>

<script>
 const app = new Vue({
  el: '#app',
  data: {
   message: 'Hello World!'
  }
 });
</script>
questionnaire

Практика

Практиката е най-бързия начин да усвоиш знания трайно. Подготвил съм ти малка задача свързана с урока.

Практика
discussion

Материали

Материали свързани с урока:
Файлове към урока

Материали

Следва: Променливи, типове данни (примитиви)(11:06)

Към урока →