end video

Този урок е достъпен само в платената версия на курса.

Вземи достъп до всички уроци 💫 цена: 99лв.

Ако вече имаш регистриран профил натисни тук.

Основи на уеб програмирането

§ Оператори (аритметични, логически, за присвояване и сравнение) в JavaScript

В този урок ще научим за операторите в JavaScript.

В JavaScript операторa е специален знак или израз, който интерпретира и изпълнява дадена логика. Операторите се използват за аритметични операции, логически изрази, присвоявания и други.

Например:

const x = 5;
const y = 10;
const z = x + y;

console.log(z); // Извежда 15

В примера използваме оператора + за събиране на две числа x и y. След това резултатът от събирането се записва в променливата z с помощта на оператора =. Накрая използваме функцията console.log() за да изведем стойността.


Аритметични оператори

 • + – оператор за събиране
 • - – оператор за изваждане
 • * – оператор за умножение
 • / – оператор за деление

Логически оператори

 • && – логическо "и"
 • || – логическо "или"
 • ! – логическо "отрицание"

Оператори за присвояване

 • = - оператор за присвояване
 • += - оператор за увеличаване с дадена стойност
 • -= - оператор за намаляване с дадена стойност
 • *= - оператор за умножение с дадена стойност
 • /= - оператор за деление с дадена стойност
 • %= - оператор за остатък от деление с дадена стойност

Оператори за сравнение

 • == - оператор за равенство
 • != - оператор за неравенство
 • === - оператор за точно равенство
 • !== - оператор за неточно равенство
 • > - оператор за строго по-голямо
 • < - оператор за строго по-малко
 • >= - оператор за по-голямо или равно
 • <= - оператор за по-малко или равно
 • in - оператор за проверка дали дадена стойност е в обект или масив
 • instanceof - оператор за проверка дали дадена стойност е обект от определен тип (клас)
questionnaire

Практика

Практиката е най-бързия начин да усвоиш знания трайно. Подготвил съм ти малка задача свързана с урока.

Практика
discussion

Материали

Материали свързани с урока:
Файлове към урока
Оператори и изрази в JavaScript (MDN)

Материали

Следва: Обекти(06:07)

Към урока →